I. Tävlingsledning
1 § Everest Challenge arrangeras av: Fredrik Sträng AB (org.nr. 556769-4186) och Brand Experience Scandinavia AB (org.nr 556760-0290).

 II. Tävlingsbanan
1 § Tävlingsbanan är markerad med störtloppsnät, snitsel samt sprayfärg i snön.
2 § Deltagarna måste följa den markerade tävlingsbanan.
3 § Deltagare som inte följer den markerade tävlingsbanan kommer att diskvalificeras.
4 § Det kommer att finnas vätskekontroller utmed tävlingsbanan.
5 § Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsbanan.

III. Spärrtider
1 § Första start sker 14.00 och sista start 18.00
Maxtiden för varje deltagare är 2,5 timme.

IV. Deltagarnas ansvar
1 § Varje deltagare är skyldig att känna till tävlingsreglerna samt att följa dessa.
2 § Deltagande i Everest Challenge sker på egen risk.
3 § Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning samt åskådare i anslutning till tävlingsbanan.
4 § Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller om denne behöver annan akut hjälp eller assistans.
5 § Genom att betala anmälningsavgiften samtycker deltagaren till tävlingsreglerna.
6 § Tävlande som bryter tävlingen är skyldig att meddela detta så fort som möjligt till närmaste funktionär.
7 § Deltagare får inte kasta skräp i naturen. Om en/ett tävlande/team kastar skräp i naturen kommer individen eller teamet att diskvalificeras.
8 § Deltagarna ska bära tidchip som tilldelas i samband med uthämtning av nummerlapp (chipet måste lämnas in efter målgång, borttappat chip debiteras med 500 kr).

V. Utrustning för deltagande
1 § De tävlande i Everest Challenge är skyldiga att använda följande medhavd säkerhetsutrustning: hjälm (cykel-, skid-, hockey- eller klätterhjälm) och skidglasögon eller sportglasögon. För klassen Pro-klassen krävs även pannlampa då tävlingen sker i nedsläckt bana. Dessutom ska Pro-klassen ha en ryggsäck med minst 10kg vikt på sig under hela loppet. Er ryggsäck kommer att kontrollvägas 20 minuter innan start. Vi gör stickprov efter målgång och kontrollväger ryggsäckarna. Den persons vars ryggsäck inte väger minst 10 kg blir diskvalificerad. Deltagare i Pro tar med sig egen ryggsäck med minst 10 kg vikt.
2 § Rekommendationer ang. övrig utrustning: ordentliga handskar, vind/vattentät jacka och byxa samt skor med bra sula och grepp.
3 § De tävlande som inte uppfyller ovanstående krav får EJ deltaga i Everest Challenge. Vid frågor kontakta tävlingsledningen info@everestchallenge.se
4 § Om en tävlande skulle bli av med sin hjälm eller skyddsglasögon under banan så får den tävlande inte fortsätta såvida hjälmen och eller skyddsglasögonen inte återfinnes och används.

VI. Everest Challenge får använda bilder/film på de tävlande
I och med anmälan så godkänns att Everest Challenge får använda bilder/film på de tävlande i marknadsföringssyfte för Everest Challenge.

VII. Förändringar av tävlingsregler
1 § Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsreglerna fram till tävlingsdagen.