HINDER

Icons-13
Uppgift: Ta dig uppför den isiga sluttningen.

Icons-12
Uppgift: Spring genom snöstormen!

Icons-11
Uppgift: Ta dig genom labyrinten, tre vägar in men bara en leder dig ut på rätt sida..
-Khumbu Icefall är som en labyrint. Det är ett sammelsurium av stora seracer (isberg) som är utspridda i en starkt uppför lutande glaciär.  Det är lätt att gå vilse i detta enorma område vilket kräver god planering och kunskaper inom navigering.

Icons-10
Rappel eller firning är en kontrollerad nedstigning nerför en bergvägg med hjälp av ett rep.
Uppgift: Klättra uppför hindret och fira dig ner med hjälp av rep på andra sidan.

Icons-09
Uppgift: För att efterlikna den klaustrofobiska känsla som uppstår när/om man hamnar i en lavin ska man i detta hindret ta sig genom ett 6m långsmalt plaströr som är täckt av mycket snö.

Icons-08
Uppgift: Klättra över den 5 m höga och 7 m breda klätterväggen. Det finns lättare och svårare leder.

Icons-07
Uppgift: Gå på aluminiumstegar över en glaciärspricka (två big jump med ett mellanrum på ca 5m). Rep finns till hjälp.

-Khumbu Icefall är ett isfall på toppen av Khumbu glaciären som ligger vid foten av Western Cwm. Isfallet är beläget vid 5486m på den Nepalesiska sidan av Mount Everest och sydväst om toppen, inte långt från ovanför Base Camp. Isfallet anses vara en av de farligaste partierna på rutten South Col till Everest topp.

Icons-06
Uppgift: Repklättring på brant snö och is i 50 m.
-Den västra flanken av Lhotse kallas Lhotse Face. Varje klättrare på väg till South Col på Everest måste klättra denna 1,125 m (3690 ft) vägg av glacial blåis. Denna vägg har 40 till 50 graders lutning med enstaka partier med 80 graders utbuktningar. På Lhotse Face är du även utsatt för laviner.

Icons-05
Uppgift: Klättra ner i glaciärsprickan och ta dig sedan upp på andra sidan.
-En “Crevasse” eller glaciärspricka är en djup spricka i ett istäcke eller glaciär.

Icons-04
Uppgift: Spring på bergskammen uppför branten mot en snöstorm.
-En “Ridge” är ett geologisk särdrag som består av en kedja av berg eller kullar som bildar ett kontinuerligt förhöjt krön.

Icons-03
Uppgift: Klättra i sidled, 50 m, uppför en brant utan att glida ner.
-En travers är en rutt där du klättrar huvudsakligen i sidled snarare än uppåt eller nedåt. Risken är att man triggar en lavin om man går på skrå (sidled) i ett lavinutsatt område.

Icons-02
Uppgift: Repklättring, 50m, uppför en brant täckt av snö och is.
-Hillary Step är en nästan 12m hög, lodrät bergvägg på Mount Everest. Den ligger på cirka 8790 m.ö.h. och på den sydöstra kammen, halvvägs mellan “South Summit” och den riktiga toppen. Det är den sista verkliga utmaningen innan man når toppen av berget via rutten South East ridge. Hillary Step fick sitt namn efter Sir Edmund Hillary, som var den första personen, tillsammans med Tenzing Norgay att klättra den på vägen till toppen.

Icons-01
Serac Climb 1
Uppgift: Klättra över ett kompakt snöhinder som är 10 m från botten till toppen.
-En Serac är ett block av glaciäris, ofta bildas de av korsande sprickor på en glaciär.

Serac Climb 2
Uppgift: Klättra uppför aluminiumstegarna till toppen av containern, hoppa ner i snön och klättra upp på andra sidan med hjälp av rep.

 

Med reservation för ändringar.